Závislosti

Základom každej závislosti je silná a prehnaná túžba.

Neovládateľné nutkanie spojené s čiastočnou, alebo úplnou stratou sebaovládania. Túžba je silnejšia ako naša vôľa. Nutkanie je silnejšie ako naše vlastné sebaovládanie. Táto prehnaná túžba a potreba sa postupne vymkne spod kontroly. Začína diktovať podvedomiu, ktoré nie je schopné tejto túžbe vzdorovať. Tento stav vedie zákonite k zanedbávaniu iných, dôležitých oblastí života. Závislosť dominuje. Diktuje svoj vlastný scenár. Mnohí ľudia trpiaci touto závislosťou si dokážu uvedomovať dôsledky svojho konania a svojej závislosti. Vedia si ich racionálne i logicky spracovať, no nedokážu tento proces zastaviť. Napriek následkom a hroziacim problémom a nebezpečenstvám.