INÉ

ZÁVISLOSŤ NA LIEKOCH

Počet liekových závislostí nebezpečne stúpa. Práve široká a ľahká dostupnosť umožňuje jednoduchý prístup k liekom. Môže ísť o lieky na predpis i o voľne predajné lieky v lekárňach. Pravidelná a nadmerná konzumácia niektorých liekov môže vyvolať silnú závislosť. Veľká a nadmerná spotreba určitých liekov môže poškodiť zdravie i celkovú duševnú integritu pacienta. Pacient sa stáva závislým. Každá forma závislosti je viac, či menej nebezpečná. Chybou nadmerného predpisovania lekármi vzniká často poškodenie pacienta. Často z nevedomosti, ale i z úprimnej snahy pomôcť pacientovi. Nemusí ísť teda o zlý úmysel. Lekári niekedy podcenia možnosť vzniku závislosti, či vo veľkom pracovnom zaťažení môžu prehliadnuť zvýšený záujem pacienta o niektorý druh lieku. Problémom môže byť i predpisovanie toho istého lieku viacerými lekármi. Tým sa stráca kontrola nad množstvom predpísaného a užívaného lieku.

ZÁVISLOSŤ NA INTERNETE

Závislosť na internete je nekontrolované a patologické používanie internetu, ktoré vedie k závažným psychologickým, sociálnym a ekonomickým následkom. Návykové správanie k internetu označujú odborníci ako návykovú, alebo impulzívnu poruchu. Problémové, nadmerné a nekontrolované používanie, či zneužívanie internetu predstavuje celkovú zmenu osobnosti človeka. Zmenu jeho správania, zmenu jeho každodenného praktického života a zmenu jeho hodnotových priorít.