O nás

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným mať pod kontrolou svoju závislosť.

Stretávame sa každý štvrtok na ulici Farská 86/34, Tvrdošín, (v budove starej
škôlky,oproti Lidl, vchod od fary) v čase od 18.00 – 19.30 hod. 

  • v stave triezvom a neopojenom sa tu schádzajú nielen abstinujúci alkoholici, ale aj abstinujúci od akejkoľvek závislosti
  • členom klubu abstinentov môže byť každý, kto sa stotožňuje s poslaním a cieľmi klubu a presadzuje zdravý, triezvy život bez závislosti.

Poslaním nášho AK – ZMENA je:

  • posilňovať motiváciu k abstinencii,
  • navzájom sa podporovať pri zvládaní negatívnych emocionálnych stavov a krízových situácií,
  • viesť k zdravému životnému štýlu,
  • poskytovať informácie o spôsoboch a možnostiach doliečovania,
  • spolu sa tešiť z úspechov.

Tešíme sa na Vás. Spolu to zvládneme.