CIELE ČINNOSTI

 

  • Združovať ľudí s akýmkoľvek druhom závislosti (alkohol, gambling, drogy a iné), ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu.
  • Zabezpečovať doliečovanie, resocializáciu a rehabilitáciu pacientov liečených ambulantne alebo ústavne, ako aj neliečených abstinujúcich.
  • Vytvoriť spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí v duchu humanitných ideálov podporujú a presadzujú triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti.
  • Prevádzať osvetovú činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti a mládež, pre školy, pre rodiny.
  • Šíriť myšlienky a zásady zdravého životného štýlu života nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej spoločnosti.