ALKOHOL

Syndróm závislosti na alkohole je typický silnou túžbou po nápoji s obsahom alkoholu, zníženým sebaovládaním a zníženou kontrolou užívania. Alkohol je pre závislého dôležitejší, ako iné oblasti života. Pitie spôsobuje rad problémov od finančných, cez pracovné až po zdravotné, rodinné a sociálne.

V období neprítomnosti alkoholu v organizme sa u závislého rozvíjajú abstinenčné príznaky (napr. poruchy spánku, nechutenstvo, tras končatín a pod.). Závislosť na alkohole je liečiteľná porucha s dobrou prognózou v prípade spolupráce a angažovanosti pacienta v odvykacej terapii.

Príznaky závislosti na alkohole

 • mávate silnú túžbu po alkohole alebo silné nutkanie vypiť si
 • často myslíte na alkohol
 • nedokážete alkoholu odolať
 • pijete veľa a často
 • ak nepijete, trpíte niektorými z nasledujúcich abstinenčných príznakov:
  • poruchy spánku
  • tras končatín
  • nechutenstvo
  • nevoľnosť
  • nadmerné potenie
  • depresívna alebo úzkostná nálada
  • zvýšené psychické napätie, nervozita
  • nepozornosť
 • už viackrát ste skúšali s pitím prestať, ale nepodarilo sa vám to alebo ste prestali len na krátky čas a potom ste sa k alkoholu vrátili
 • obdobia abstinencie sa u vás striedajú s obdobiami intenzívneho pitia
 • dokážete vypiť oveľa viac ako v čase, keď ste s pitím začínali
 • kvôli pitiu máte finančné problémy
 • kvôli alkoholu máte rodinné problémy
 • kvôli pitiu máte problémy v zamestnaní alebo ste už zamestnanie stratili
 • kvôli alkoholu ste sa prestali venovať niektorým záľubám, ktoré vás predtým tešili
 • vaši blízki vám vaše pitie vyčítajú
 • napriek problémom, ktoré vám alkohol spôsobil alebo spôsobuje, pijete ďalej

Závislosť na alkohole prebieha u každého individuálne, preto nie je jednoduché závislosť odhaliť a dostať pod kontrolu, pretože sa nemusia objaviť všetky príznaky. Od príležitostného pitia sa však spravidla odlišuje nasledujúcimi znakmi:

 • chuť na alkohol je intenzívnejšia
 • pitie alebo túžba po alkohole sa u závislého objavujú takmer denne po dobu aspoň jedného mesiaca
 • pitie alebo túžba po alkohole sa u pacienta objavujú v kratších časových obdobiach najmenej posledných 12 mesiacov
 • závislosť vážne narúša bežný život a sociálne vzťahy človeka
 • závislosť spôsobuje ďalšie psychické a iné zdravotné problémy

Ako sa alkoholová závislosť lieči

Terapia prirodzene závisí od závažnosti stavu pacienta a od hĺbky závislosti. Zvyčajne je v rámci odvykacej liečby potrebná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie. Terapia je spravidla dlhodobá a zameriava sa nielen na zvládnutie abstinenčných príznakov a budovanie odolnosti voči pitiu, ale aj na udržanie abstinencie a prevenciu relapsu. Spolupráca závislého je nevyhnutná.

Kedy vyhľadať pomoc

 • keď pijete denne alebo takmer denne posledný mesiac
 • keď pijete v ťahoch, ktoré sa striedajú s obdobiami abstinencie a ťahy sa u vás objavujú už rok
 • keď pociťujete priam neodolateľnú túžbu napiť sa
 • ak nedokážete odolať poháriku
 • keď vám vaši blízki vyčítajú, že pijete priveľa
 • keď vám alkohol spôsobuje v živote problémy
 • ak sa u vás začali objavovať abstinenčné príznaky